Sehlhall förvärvar fastighet i Ljusdal och färdigställer två gruppboenden i Eskilstuna.

Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar en fastighet i Ljusdal, på vilken bolaget ämnar uppföra ett modernt gruppboende. Hyresavtal är tecknat med Nytida. Samtidigt färdigställer Sehlhall två nybyggda gruppboenden i Eskilstuna, båda uthyrda till Attendo.

Knappt hälften av Sveriges kommuner kan idag erbjuda en lägenhet på ett gruppboende, trots att det är en lagstadgad rättighet enligt LSS lagstiftningen. Sehlhall verkar därför för en snabb och konsekvent utbyggnad och modernisering av landets sociala infrastruktur. De nybyggda fastigheterna i Eskilstuna ligger på Öbergsgatan och Klastorpsvägen.

”Det känns bra att vi kan erbjuda Eskilstuna ett centralt såväl som ett lugnt läge, vilket ökar möjligheten för de boende att välja plats utifrån individuella behov och önskemål,” säger Tomas Eriksson, affärsområdesansvarig för Sehlhall Gruppbostäder.

I Ljusdal kommer gruppboendet att uppföras på Garvarvägen, säljare av fastigheten är Ljusdals kommun.  

”Det är välkommet att det sker nybyggnationer i Ljusdals kommun. Vi är mycket positiva till Sehlhalls etablering,” säger Markus Evensson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

”Sveriges försörjning av kvalitativa gruppbostäder är eftersatt. Dessutom utgörs en del av det befintliga beståndet av äldre, ombyggda villor. En optimal, trygg och inspirerande boendemiljö förutsätter skräddarsydda fastigheter. Modern omsorgskunskap tillämpas bäst i nybyggnation,” säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.  

De tre fastigheterna ingår i affärsområdet Sehlhall Gruppbostäder, för samtliga fastigheter gäller femtonåriga hyresavtal.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.