Sehlhall förvärvar fastighet i Västerås, utvecklar förskola.

Sehlhall förvärvar fastigheten Stomnätet 9 i Västerås. Fastigheten ligger i ett lugnt villaområde i Skälby, sex kilometer från Stadscentrum, i direkt anslutning till grönområden och med god kommunikation. På fastigheten ämnar Sehlhall utveckla en förskola för 75 barn åt hyresgästen Barnens Lilla Academia.

Förvärvet blir Sehlhalls första i Västerås. På fastigheten om 3 417 m2 skall Sehlhall utveckla enförskola om 800 m2, för 75 barn. Hyresgäst blir Barnens Lilla Akademia, ett företag som grundades i Uppsala 2007 och som idag driver nio förskolor.

Förskolan i Skälby inspireras av Reggio Emilia pedagogiken och utgår från barnens intressen och att alla barn kan. Miljön är på barnens nivå och även arbetssättet som erbjuder barnen att vara självständiga och känna trygghet i sitt eget jag. Med en fantastisk naturmiljö runt hörnet har förskolan en mulleverksamhet som genomsyrar hela utbildningen.

- Vi lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra förskolor, lära av de senaste forskningsrönen och ta till oss viktiga erfarenheter från pedagoger, föräldrar och barn.Västerås har en stor befolkningstillväxt, delvis tack vare expansion hos flera stora framstående företag. De har därför svårt att möta efterfrågan på förskoleplatser inom vissa stadsdelar. Nu tillför vi ytterligare kapacitet, och ser fram emot att fortsätta att investera i Sveriges sjunde största kommun, säger Dan T. Sehlberg, vd för Sehlhall.

Bygglovet är godkänt och byggstart planeras till hösten 2022. Inflyttning i nybyggnationen planeras till höstterminen 2023.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.