Sehlhall förvärvar i Nacka och Huddinge och tecknar hyresavtal för två gruppbostäder

Sehlhall förvärvar fastigheter i Flemingsberg, Huddinge och i Björknäs, Nacka för uppförande av två moderna gruppbostäder.

Samtidigt tecknas 15 åriga hyresavtal för de båda fastigheterna med omsorgsföretaget Patia AB. Fastigheterna har färdiga byggrätter och Sehlhall räknar med byggstart under hösten och med inflyttning under våren 2021. Bedömt fastighetsvärde för de båda gruppbostäderna uppgår till ca. 50 MKR.

Sehlhall fortsätter att växa, nu med etablering av ytterligare två gruppbostäder i Nacka och i Huddinge kommun.

Fastigheten i Nacka ligger i direkt närhet till Björknäs centrum och den kommande gruppbostaden om 550 m2 kommer att utgöra en naturlig förtätning av områdets villor och flerbostadshus. Säljare är en privat fastighetsägare.

Fastigheten i Huddinge ligger på promenadavstånd från Flemingsbergs pendeltågsstation, i ett lugnt bostadsområde. Säljare är Huddinge Samhällsfastigheter. Här planerar Sehlhall att uppföra ett modernt gruppboende om 500 m2.

”Nacka och Huddinge är två prioriterade kommuner för oss. Delvis eftersom att vi sedan tidigare äger fastigheter här, men även på grund av att båda kommunerna har ett betydande behov av att tillföras ytterligare gruppbostäder. Jag välkomnar också samarbetet med Patia, en duktig och välrenommerad omsorgsaktör,” säger Dan T. Sehlberg, VD, Sehlhall.

”Det känns bra att kunna presentera de här två etableringarna vilka utgör en viktig del av vårt arbete med att tillgodose behovet av bostäder för personer med funktionsvariationer. Vi ser detta som ett första steg i ett långsiktigt samarbete med Sehlhall,” säger Erik Lind, VD Patia.

Gruppbostäderna i Nacka och Huddinge kommer att utvecklas och förvaltas inom affärsområdet Sehlhall Gruppbostäder.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.