Sehlhall förvärvar kulturhistoriska Kista Gård – planerar att tillföra social infrastruktur

Sehlhall utökar sitt bestånd genom att teckna avtal om förvärv av fastigheterna Kista Gård 1 och Kista Gård 2. Fastigheterna, där den nya detaljplanen har erhållit ett positivt planbesked, är 9 737 kvadrat och inrymmer bland annat den blåmärkta gården med anor från 1700-talet.

Sehlhall vill utveckla fastigheterna genom att säkerställa att det kulturhistoriska värdet bibehålls, samtidigt som bolaget vill komplettera med social infrastruktur för framtiden.

Säljaren av fastigheterna är DSAM Sverige AB. Sehlhall utreder nu möjligheterna att komplettera befintliga fastigheter med nya funktioner och bebyggelse. Sehlhall vill skapa en trygg och stimulerande miljö med sammanlänkade verksamheter som förstärker och drar synergier från varandra, möjligen genom en kombination av vårdboende och trygghetsbostäder med en social verksamhet i befintliga byggnader.

–Det är verkligen en fantastisk miljö med stor potential. Vår ambition är att skapa något unikt, där hänsyn tas till historien samtidigt som vi vill bidra till framtiden. Det är också kul att planera ett sådant här projekt i Stockholm där vi ser att det finns stora behov av social infrastruktur framåt säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall.


Projektet i Kista Gård kommer att utvecklas och förvaltas inom kompetensområdet Sehlhall Vårdbostäder.

Fakta:

Gården började kallas Kista i början av 1700-talet på grund av gemensamma ägo förhållanden med Kista i Sollentuna socken. Den kvarvarande bebyggelsen från Kista gård består av huvudbyggnad (från 1852), norra flygeln (från 1893), en källare (från 1760) samt brygghus/tvättstuga (från 1800). Öster om gården återfinns ett sädesmagasin (från 1820), som tyvärr brann 2018, samt arbetarbostäder från 1820 och 1830. År 2012 anlades ”Kista Gårds Park” kring gården med den kulturhistoriska miljön som tema. Bland annat har en del av den gamla allén återskapats.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.