Sehlhall förvärvar modellfabriken i Eskilstuna, uppför vårdboende, trygghetsboende, studentboende och kontor.

Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Modellfabriken i centrala Eskilstuna, omfattande en planerad nyproduktion om 10.000 m2, samt restaurering av befintlig industribyggnad. På fastigheten planerar Sehlhall att uppföra ett vårdboende om 66 platser, 36 trygghetsbostäder, 30 studentbostäder samt kontor för exempelvis hemtjänst.

Fastigheten Modellfabriken ligger på Kungsgatan 61 i centrala Eskilstuna, i det expansiva Väster, intill energimyndighetens nya kontor.  

”Eskilstuna kommun har en väl genomarbetad utbyggnadsstrategi för sina omsorgsbostäder. Vår ambition är att tillgodose en betydande del av detta behov”, säger Dan T.Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.  

Stadsdelen Väster är under utveckling med en ny arena, ett nytt badhus och två tusen bostäder. Centralstationen, där de nya Mälartågen ytterligare förstärker Eskilstunas roll i den expansiva Mälardalsregionen, ligger på gångavstånd från fastigheten.

”Jag har arbetat med detta projekt sedan 2015, och det är roligt att vi kan gå ut i samråd med ett så genomarbetat förslag. Fastighetens varierande verksamheter förstärker områdets dynamik och skapar värdefulla synergier”, säger Alexander Lundvall, affärsutvecklingsansvarig på Sehlhall.

Projektet Modellfabriken i Eskilstuna, som idag befinner sig i samrådsfas, kommer att ingå i affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.