Sehlhall förvärvar omfattande byggrätt och etablerar sig i Nyköping – planerar för utbyggd social infrastruktur.

Sehlhall Fastigheter växer. Denna gång genom förvärv av byggrätt i Nyköpings kommun. Fastigheten, Hälsovården 2, ligger centralt intill Ekensbergs vårdcentral. I närområdet finns grönområde, nybyggda bostäder och förskola.

Nyköping är den sextonde kommunen Sehlhall Fastigheter etablerar sig i. Området som byggrätten är belägen i ligger centralt med goda kommunikationer och har samtidigt närhet till naturområden. Den tänkta byggnaden uppgår till ca 6 000 m2 BTA. Kollektivtrafik går knappt femtio meter från fastighetsgränsen och med buss tar det ca tjugo minuter till centralstationen.

”Vi ser stor potential i Nyköping som kommun, bland annat mot bakgrund av den positiva befolkningstillväxten som skapar ett behov av social infrastruktur. Där vill vi självklart bidra”, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall Fastigheter.

Fastigheten i Nyköping kommer att utvecklas och förvaltas inom affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder.

 

”Den omfattande byggrätten i kombination med den geografiska placeringen möjliggör för uppförande av omsorgsfastigheter, vilket är Sehlhall Fastigheters centrala affärs- och kompetensområde. Genomvårt gedigna kunnande på området vill vi bidra till kommunens utveckling”, säger Anton Bergkvist, affärsområdesansvarig, Sehlhall Fastigheter.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.