Sehlhall förvärvar Tegelbruket i centrala Halmstad, avser uppföra förskola.

Sehlhall förvärvar Tegelbruket om 4000 kvadratmeter. På fastigheten ämnar Sehlhall att uppföra en modern förskola med 7-8 avdelningar i två plan med plats för cirka 120 barn. Fastigheten har en färdig detaljplan och Sehlhall räknar med byggstart under hösten och med inflyttning till hösten 2021.

Sehlhall fortsätter att växa, nu med en etablering i Halmstad kommun i skolområdet Öster. Behovet av förskoleplatser är stort i området och enligt kommunens egna prognoser förväntas antalet barn i åldrarna mellan 1-5 år att öka med cirka 80 barn per år fram till 2023.

”Enligt prognoser kommer skolområdet att få en ökning av antal yngre barn på några års sikt. Från att vara ett område med minst antal barn i kommunen kommer ökningen att bidra till att området får flest antal barn. Att Sehlhall etablerar sig i området ligger därför helt i linje med vår övergripande strategi,” säger Petter Hallenberg, vVD, Sehlhall.

Fastigheten Tegelbruket (Halmstad 9:183) är belägen vid området Slottsmöllan, i närhet till Norra Infartsleden och har närhet till god kommunikation och stora grönområden.

”Vi är glada över att ha förvärvat en fastighet i bra läge och ser fram emot att fortsätta investera i kommunen och på så vis bidra till utbyggnaden av den sociala infrastrukturen. Kommunen är positiv till etableringen och förhandling pågår med en privat hyresgäst,” säger Dan T. Sehlberg, VD och koncernchef, Sehlhall.

Förskoleprojektet i Halmstad kommer att utvecklas inom ramen för affärsområdet Sehlhall Skolfastigheter.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.