Sehlhall i unikt samarbete 
– byggnader inom Equmeniakyrkan kan komma att bli omsorgsfastigheter

Många av Equmeniakyrkans församlingar ökar samarbeten med varandra. Som en följd av detta friställs kyrkofastigheter runt om i Sverige. Att kunna göra om dessa till välbehövliga omsorgsfastigheter så som gruppbostäder, skolor och vårdboenden, är något som ligger i linje med Equmeniakyrkans syfte och värdegrund. Sehlhall och Equmeniakyrkans fastighetsbolag Derbo startar nu ett gemensamt bolag för att realisera ambitioner.

Equmeniakyrkan bildades då Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan valde att gå samman. Idag har kyrkosamfundet ca 600 församlingar och   60 000 medlemmar över hela Sverige.

– Ökad samverkan och effektivisering resulterar i att flera av samfundens kyrkolokaler inte längre nyttjas för urspungsverksamheten. Att få bevara samfundets tillgångar och samtidigt använda dessa för viktiga samhällsändamål känns givetvis väldigt bra. Sverige har ett akut behov av social infrastruktur, ett område som Equmeniakyrkan redan arbetar med och ser som en viktig del att fortsätta utveckla. Tillsammans med Sehlhall kan vi här tillskapa samhällsnyttiga och välbehövliga omsorgsfastigheter, säger Mica Fischerström, fastighetschef vid Equmeniakyrkan.

– Detta är verkligen ett unikt samarbete där två relativt sett olika aktörer krokar arm för att svara upp mot ett akut samhällsbehov. Tanken är att vi tillsammans identifierar aktuella projekt som Sehlhall sedan utvecklar i samråd med Equmeniakyrkan. Långsiktigt skall dessa omsorgsfastigheter ägas och förvaltas av det gemensamt ägda bolaget, säger Dan T. Sehlberg, vd för Sehlhall.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.