Sehlhall installerar hälsofrämjande belysning på vårdboenden, skolor och gruppboenden. Och på det egna kontoret.

Sehlhall Fastigheter har beslutat att installera innovationen BioCentric Lighting i sina fastigheter. Målet är en förbättrad arbets- och levnadsmiljö för personal, elever och boende.

Innovationen BioCentric Lighting återskapar dagsljus inomhus och bygger på kunskapen att ljus är centralt för att reglera människors naturliga dygnsrytm. Systemet är framtaget och patenterat av Lundaföretaget BrainLit. När det är på plats används algoritmer och sensorer för att reglera belysningen till rätt nivå.  

– Det här är en teknik som bygger på gedigen forskning och ger ett antal vinster. Att vistas mycket inomhus gör inte bara människor trötta och orkeslösa utan kan också orsaka allvarliga sjukdomar. Där vill vi göra skillnad genom att utrusta våra fastigheter med återskapat dagsljus, säger Dan T. Sehlberg, VD på Sehlhall Fastigheter. 

Under en genomsnittlig arbetsdag i Sverige tillbringar cirka 50 procent av männen och 70 procent av kvinnorna max en timme utomhus i dagsljus. Därför behövs nya åtgärder. Undersökningar från andra verksamheter visar att de anställda sover, och mår, bättre efter att BioCentric Lighting installerats. Men det finns också fler fördelar med systemet som också kan belysa lokalerna med UV-strålar som dödar virus och bakterier. För att inte skada människor känner systemet av att lokalerna är tomma innan UV-strålarna aktiveras.

– Frågan om virus och bakterier i omsorgsfastigheter är givetvis högaktuell i dessa tider. BioCentric Lightning blir ytterligare ett tillskott i vårt redan omfattande smittskyddsystem, säger Dan T. Sehlberg. 

BioCentric Lighting finns sedan förra året bland annat installerat på Helsingborgs sjukhus för att förbättra både vård och arbetsmiljö. 

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.