Sehlhall landar två hyresavtal –
Täby först med seniorkvarter

Öreslandet 2, Hägerneholm – Täby
Sehlhalls koncept för seniorkvarter har inspirerats av uppmärksammade internationella framgångar som saknar motstycke i Sverige. World Alzheimer Report kallar konceptet med så kallade demensbyar för ett paradigmskifte. Nu blir Täby först i landet med ett motsvarande upplägg.

Med seniorkvarter menar Sehlhall en utveckling av hela kvarter med sammanhängande funktioner och verksamheter i syfte att ge synergier. En trygg och stimulerande miljö som i sin direkta närhet kan innehålla multipla funktioner såsom senior- och trygghetsbostäder, ett omsorgsboende, en vårdcentral, dagverksamhet, kanske en yrkesskola för ett vårdprogram och/eller bostäder för omsorgspersonal i en och samma helhet. Dessa kvarter kan kompletteras med funktioner som ett gruppboende eller en förskola.


Den aktuella fastigheten Öreslandet 2 ligger i Hägerneholm i Täby, och på den intilliggande fastigheten har Sehlhall tidigare uppfört ett vårdboende med 90 platser. Nu tar man alltså området vidare för att skapa Sveriges första seniorkvarter.

– Det blir en trygg och stimulerande miljö med sammanlänkade verksamheter som förstärker och ger synergier åt varandra, säger Dan T. Sehlberg, vd för Sehlhall. Jag är övertygad om att detta viktiga projekt blir en inspirationskälla för andra kommuner. Täby får en omsorgsmiljö i världsklass.

Det planerade seniorkvarteret består av äldreboende, seniorboende, gruppbostad och en bygata. Bygatan är kvarterets hjärta och servar boende med de vardagliga förnödenheterna, såsom café, frisör, hår- och fotvård samt daglig verksamhet.

Hyresgäst för äldreboendet om 60 lägenheter är Vardaga och gruppboendet om sex lägenheter hyrs av Nytida. I båda fallen har parterna ingått 15-åriga hyresavtal.

– En grundläggande tanke är att nyttja huskropparna för att skapa ett antal omslutande gårdar, som skapar lugn, trygghet och olika platser att mötas på, säger Anton Bergkvist, affärsansvarig på Sehlhall.

Vi är särskilt nöjda att i stadsmiljö kunna skapa fler typer av attraktiva utemiljöer för de som bor och visas här. Äldreboendet får en stor takterrass med pergola, indragna och inglasade balkonger på alla avdelningar och på gården skapas en tillgänglig och aktiv miljö.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.