Sehlhall och Host i partnerskap för utveckling av vårdboenden.

Dan T. Sehlberg, vd koncernchef för Sehlhall Fastigheter
Nystartade Sehlhall Fastigheter och norska fastighetsbolaget Host, som bland annat förvaltar First Hotels har ingått i ett långsiktigt partnerskap för att utveckla social infrastruktur i direkt anslutning till Hosts fastigheter i Sverige.

Host äger och förvaltar fastigheter med hyresgäster från Tribe Hotels. I Sverige äger Host fastigheter i elva kommuner, i centralt belägna lägen. Samtliga fastigheter förvaltas under varumärket First Hotels.

”Host har ett antal mycket intressanta fastigheter i sin portfölj. Vi insåg snabbt att dessa hade potential att kompletteras med social infrastruktur, i form av moderna vårdboenden och trygghetsbostäder. Sehlhall och Host kan dra nytta av varandra inom en rad områden. Detta blir ett bra exempel på hållbar och social infrastruktur”, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.

I samråd med de aktuella kommunerna kommer Sehlhall och Host att arbeta fram lämpliga planer för uppförande av såväl äldreboenden som trygghetsbostäder, gruppboenden och förskolor, på eller i direkt anslutning till Hosts fastigheter.

”Vi tar vårt samhällsansvar genom att investera i centralt belägen omsorg, och vi gör det tillsammans med Sveriges mest erfarna utvecklare på området. Detta blir ett bra komplement till vårt befintliga bestånd”, säger Anders Moe, VD på Host.

Samarbetet med Host kommer att ingå i affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.