Sehlhall rekryterar ytterligare två nyckelpersoner

Mikaela Malmgren, Kristoffer Lidbrandt
Sehlhall Fastigheter rekryterar Mikaela Malmgren som förvaltningsansvarig och Kristoffer Lidbrandt som ny förvärvsansvarig. Mikaela kommer närmast från Genova Property Group och Kristoffer från Serafim Fastigheter.

Sehlhall utvecklar och äger hållbara förskolor, skolor, gruppbostäder och vårdboenden. Den förvaltade fastighetsportföljen växer snabbt och Sehlhall har som mål att byggstarta fjorton nya omsorgsfastigheter per år. Mikaela Malmgren anställs nu som ansvarig för fastighetsförvaltningen. Hon är utbildad fastighetsförvaltare och har arbetat med fastighetsförvaltning hos Einar Mattsson, Rikshem och Genova Property Group.

– En modern och högkvalitativ fastighetsförvaltning utgör en central del i Sehlhalls erbjudande för hållbar social infrastruktur. Jag ser fram emot att vidareutveckla funktionen och framför allt att vara del av ett så utpräglat entreprenörsteam, säger Mikaela Malmgren.

Kristoffer Lidbrandt axlar rollen som förvärvsansvarig med huvudfokus på tidiga skeden. Kristoffer är utbildad fastighetsmäklare och har de senast fem åren arbetat som transaktionsansvarig på Serafim Fastigheter.  

– Jag älskar Sehlhalls höga tempo, vilket är nödvändigt med tanke på det stora behovet av omsorgsfastigheter, säger Kristoffer Lidbrandt.

Mikaela och Kristoffer tillträder sina nya befattningar den 3e maj.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.