Sehlhall satsar på ny teknik för att minska smittspridning

Nu satsar Sehlhall på banbrytande teknik för att förhindra smittspridning på vård- och omsorgsboenden. Det sker genom ett helt nytt belysningssystem som automatiskt desinficerar luft och ytor med UVC-ljus. – Investeringar i avancerad teknik är avgörande för att säkerställa en hygienisk och hälsosam miljö i våra omsorgsfastigheter, säger Dan T. Sehlberg, VD på Sehlhall.

Systemet kallas UVEN och har utvecklats av Lundaföretaget BrainLit. Genom att utnyttja egenskaperna hos UVC-ljus inaktiveras bakterier, virus och andra smittämnen både i luften och på olika ytor. Ett test som genomfördes av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, visade att UVEN deaktiverar 90 procent av SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, på bara två minuter.  

Sehlhall blir nu pilotkund och ska testa systemets prestanda i olika miljöer i sina fastigheter. Starten blir på huvudkontoret i Stockholm.

– Det här systemet stämmer väl överens med vårt engagemang för innovation och trygghet, inte minst när det gäller säkerhet och hygien, säger Dan T. Sehlberg. Teknologin säkerställer noggrann och konsekvent desinfektion samtidigt som behovet av kemikalier och extra insatser från personalen minimeras.

Han understryker att den största delen av effektivt smittskydd handlar om rutiner och arbetssätt hos vårdgivaren.

– Men det är också viktigt att se på vilka sätt vi som fastighetsägare kan bidra för att skydda och underlätta för personalen i vården. Vi vet att personalförsörjning inom vård och omsorg är en av Sveriges största utmaningar, och arbetsmiljön är avgörande för att attrahera och behålla medarbetare.

Sehlhalls huvudkontor fungerar redan nu som en typ av testanläggning för nya idéer och system. Här läggs mycket tid på att fördjupa förståelsen för hur vardagen på ett omsorgsboende kan optimeras.

– Det handlar om att se detaljer och tänka ett steg längre, säger Dan T. Sehlberg. För att skapa tid för omsorg krävs en djup förståelse för hur arkitektur och teknologi samspelar.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.