Sehlhall stärker etableringen i Järfälla genom ytterligare förvärv av mark

Sehlhall Fastigheter förvärvar två nya fastigheter i Barkaby, Järfälla kommun, där planutskottet i förra veckan beslutade att gå vidare med förslaget till detaljplan. Förslaget innebär att möjlighet till kvarboende skapas i stadsdelen, antingen genom uppförande av ett nytt vårdboende om 58 lägenheter, eller genom ett 50-tal trygghetsbostäder.

Sehlhall Fastigheter fortsätter att växa inom området social infrastruktur. Det senaste förvärvet omfattar fastigheterna Björköby 1:276 och 1:316. Fastigheterna ligger centralt längs med Skälbyvägen och har en total byggnadsarea om 4 300 m2 BTA. Genom förvärvet ämnar Sehlhall Fastigheter möjliggöra för flyttkedjor och kvarboende.

”I en socialt hållbar stadsdel bör det finnas ett brett utbud av boendeformer med möjligheten att bo kvar när behoven förändras. Vi är därför glada över att förhoppningsvis kunna erbjuda flyttkedjor och kvarboende i ytterligare en kommun. När exempelvis behoven förändras för ens respektive, är det viktigt med närhet till det nya boendet för att möjliggöra besök,” säger Dan T. Sehlberg, vd, Sehlhall Fastigheter.

”Vi är övertygade om att vårt förslag bidrar till kommunens och stadsdelens attraktionskraft.Järfälla har en bra försörjningsplan och vi hoppas att fastigheterna kan bidra till att tillgodose behoven fram till 2025,” säger Alexander Lundvall, affärsutvecklingsansvarig, SehlhallFastigheter.

Fastigheterna i Barkaby kommer att utvecklas och förvaltas inom affärsområdet SehlhallVårdbostäder.

”Vi har valt att utforma byggnaderna så att de upplevs som radhus och så att det smälter in i området på ett naturligt sätt. Vi arbetar med varierad färgsättning och indrag för att bryta upp volymen. Vi hoppas att grannarna ser att denna gestaltning, tillsammans med användningen, bidrar till området på ett positivt sätt,” säger Saki Azodi, arkitekt, SR-K.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.