Sehlhall undersöker möjlighet att emittera företagsobligationer

Sehlhall Fastigheter avser undersöka möjligheten att via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ.) emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under befintligt obligationslån 2020/2023 (ISIN: SE0013745411).

Sehlhall har mandaterat ABG Sundal Collier som rådgivare för att arrangera investerarmöten med start den 5 oktober. Efter genomförda investerarmöten kan en obligationsemission inom befintligt rambelopp om SEK 250 miljoner, varav SEK 175 miljoner utestår med slutligt förfall i mars 2023, komma att genomföras med förbehåll för bland annat rådande marknadsvillkor. Emissionslikviden avses användas till generella verksamhetsändamål.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Uhlén, CFO,

+46 70 834 71 34, erik@sehlhall.se

Sehlhall Holding AB (publ)

Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm

Org.nr: 559239-8993

www.sehlhall.se

Informationen är sådan som Sehlhall Holding AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober 2020 kl. 07.00

Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.