Sehlhall upprättar ett hållbart ramverk tillsammans med Swedbank

Sehlhall har upprättat ett hållbart ramverk som möjliggör för bolaget att emittera gröna, sociala och hållbara obligationer. Syftet är att kunna finansiera och refinansiera grön och energieffektiv social infrastruktur samt investeringar i energieffektivisering. ISS ESG har genomfört en oberoende granskning av ramverket.

Ramverket har upprättats i enlighet med Sustainability Bond Guidelines (SBG) som bygger på Green Bond Principles (GBP) och Social Bond Principles (SBP), utformat av ICMA (International Capital Market Association) samt Green Loan Principles och Social Loan Principles, utformat av LMA (Loan Market Association).

  • Som en långsiktig ägare av moderna omsorgsfastigheter känner vi ett starkt engagemang för människan och klimatet. Etableringen av ramverket är ett naturligt steg i vårt övergripande hållbarhetsarbete, Klimatneutral social infrastruktur, som även inkluderar fokus på hållbar finansiering, säger Dan T. Sehlberg, vd för Sehlhall. 

En extern granskning av ramverket har genomförts av en oberoende tredje part; ISS ESG, som har bedömt att det hållbara ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, stödjer bland annat FN:s Globala Mål (UN SustainableDevelopment Goals); 10 ”Minskad ojämlikhet”, 11 ”Hållbara städer och samhällen” och 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”. 

Sehlhall avser att regelbundet rapportera avseende underliggande gröna, sociala och hållbara tillgångar. Rapporten kommer att publiceras på företagets hemsida på en årlig basis.

Swedbank AB (publ) agerade som ensam rådgivare avseende upprättandet av ramverket.

Ramverket, Second Opinion av ISS ESG samt en djupare beskrivning av Sehlhalls hållbarhetsprogram Klimatneutral social infrastruktur är publicerad på sehlhall.se

För ytterligare information, vänligen kontakta: Erik Uhlén, CFO, +46 (0)708 34 71 34, ir@sehlhall.se

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.