Sehlhall vinner markanvisningstävling i Norrtälje

Illustration av den nya förskolan som ska byggas i Vigelsjö. Arkitekt: Scott Rasmusson Källander (SR-K).
Markanvisningstävlingen för ny förskola i Vigelsjö-området i Norrtälje kommun är avgjord, och vinnare är Selhall Fastigheter tillsammans med JENSEN förskola. Kommunens bedömningsgrupp var enig i att Sehlhalls förslag var det bästa. Den nya förskolan beräknas stå klar under 2022.

Under sommaren gick Norrtälje kommun ut med en markanvisningstävling för uppförande av en ny fristående förskola i privat regi. Ett stort antal anbud kom in. Efter ett gediget arbete av kommunens bedömningsgrupp står Selhall Fastigheter och JENSEN förskola som vinnare med sitt bidrag Backe upp & backe ner.

 –Vi var alla eniga i det vinnande bidraget var det bästa säger kommunensstadsarkitekt Charlotte Köhler.

 –Arkitekturen i förslaget är både spännande och lockande och jag tror att den kommer passa väldigt bra in på platsen säger Robert Beronius (L), ordförande i Barn- och skolnämnden.

–Tillsammans med JENSEN förskola och våra arkitekter har vi lyckats skapa en tilltalande arkitektur som är designad för lärande och lek. Förskolan i Vigelsjö är dessutom framtagen utifrån Sehlhalls initiativ för att skapa fastigheter som aktivt bidrar till minskad smittspridning. Vi är också nöjda över hur Norrtälje kommun valt att utforma denna markanvisning, som utifrån ett tydlig förfrågningsunderlag hanterats med hög professionalitet säger Anton Bergkvist, affärsområdesansvarig, Sehlhall Fastigheter.

 

Bedömningsgruppens motivering

”Med en inbjudande arkitektur som visar hur lärande och lekfullhet kan utnyttjas på bästa sätt för att rusta barnen för framtiden utses Sehlhall Fastigheters och JENSEN förskolors bidrag Backe upp & backe ner till det vinnande förslaget. Den samlade bedömningen är att förslaget med dess form, funktion och genomförbarhet var avgörande i utvärderingen. ”

 

Den nya förskolan i Norrtälje kommer att ligga på Badvägen 2, och utvecklas och förvaltas inom kompetensområdet Sehlhall Skolfastigheter.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.