Sehlhalls vd blir rådgivare för Seniorvärlden

Sehlhalls vd, Dan T. Sehlberg, har blivit invald i Seniorvärldens Advisory Board – ett rådgivande organ till styrelsen och en viktig funktion för organisationens utveckling.

Seniorvärlden är ett branschnätverk för främjandet av äldres välbefinnande. Organisationens Advisory Board består av personer med stor kunskap om villkoren för Sveriges äldre och deras förutsättningar för att leva ett gott liv.

– Det en stor ära att få detta förtroende. Samtidigt är det ett kvitto på att Sehlhall är en betrodd samhällsutvecklare. Genom detta uppdrag får vi möjlighet att samverka än tätare med experter och forskare för att tillsammans finna lösningar som förbättrar vardagen för Sveriges äldre, säger Dan T. Sehlberg, vd Sehlhall. 

Goda boendemiljöer är en av Seniorvärldens viktigaste frågor. Det handlar till exempel om att utforma bostäder med en fungerande planlösning och goda möjligheter för dagsljus. Men det handlar också om att forma miljöer som skapar gemenskap och förhindrar ofrivillig ensamhet.

– Sverige har ett akut behov av moderna vårdboenden och som nära partner till kommuner och operatörer har Sehlhall en god kunskap om social infrastruktur. Man blir dock aldrig fullärd och därför ser jag fram emot att ta del av allt den klokskap som finns representerad i Seniorvärldens Advisory Board, avslutar Dan T. Sehlberg.

Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.