Stena investerar i Sehlhall – blir största externa ägare

Anders Borg, styrelseordförande i Sehlhall Fastigheter. Cecilia Fasth, vd i Stena Fastigheter.
Intresset för att investera i Sehlhall är stort. Bolagets nyemission blev kraftigt övertecknad och värderar Sehlhall till drygt 1 miljard kronor efter emissionen. Genom emissionen tillförs bolaget 150 Mkr och Stena Fastigheter blir största externa ägare med ett ägande om 10 procent.

Sehlhall skapar och förvaltar hållbar, social infrastruktur. Den förvaltade fastighetsportföljen växer snabbt och målet är att uppföra 14 nya omsorgsfastigheter per år. Emissionen tillför bolaget 150 miljoner kronor som skall nyttjas för fortsatt expansion.

– I Stena får Sehlhall en finansiellt stark, entreprenörsdriven och professionell delägare. Vi ser en rad samarbetsmöjligheter då våra affärer kompletterar och förstärker varandra, säger Anders Borg, styrelseordförande i Sehlhall.

Stena Fastigheter köper motsvarande tio procent av bolaget. Bland övriga ägare märks Carl-Henric Svanberg, Thord Wilkne, Tibia, Industricentralen, Anders Borg, Ulf Adelsohn samt en stor del av medarbetarna. Grundarna Dan T. Sehlberg och Petter Hallenberg är fortsatt huvudägare. 

– Vi investerar i Sehlhall då våra företag delar värdegrund och är tydligt entreprenörsdrivna. Vi fastnade för bolagets nischade kompetens inom omsorgsfastigheter där behovet är enormt de kommande åren, säger Cecilia Fasth, vd i Stena Fastigheter. 

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.