Vi skapar social infrastruktur för livets alla faser

Sehlhall utvecklar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, till exempel förskolor, skolor, grupp- och vårdboenden. Dessa utmaningar vill Sehlhall med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att lösa.
Podd – Hela kedjan
Dan T. Sehlberg gästar podden Hela kedjan
Lyssna på intervjun med Dan T. Sehlberg, VD och koncernchef på Sehlhall Fastigheter som tillsammans med Nima Assadi samtalar om samhällsbyggnad och de stora framtida utmaningarna för Sveriges kommuner. Lyssna på Podden här
Covid-19
Sehlhall skapar smittsäkra och trygga omsorgsfastigheter
Att våra hyresgäster är nöjda med våra fastigheter är ett resultat av vårt kompromisslösa fokus på kvalitet och trygghet. I detta ingår smittskydd som alltid har varit ett viktigt fokusområde för oss. Läs mer om vårt arbete med smittskydd i våra fastigheter här.

Sehlhall, en trygg partner

Social infrastruktur

Fastigheter anpassade för vård, omsorg och skola, som utgör en självklar del i ett välfärdssamhälle, och som fungerar som ett socialt skyddsnät. Social infrastruktur möjliggör och säkerställer samhällets trygghet, välmående och hälsa, genom att erbjuda olika former av anpassade och skattefinansierade stödfunktioner, tillgängliga för samtliga medborgare, företrädesvis placerade i stadens knutpunkter och flödesrum.

Omsorgsfastigheter

Vi fokuserar på segmentet omsorgsfastigheter, en central del av landets sociala infrastruktur. De är fastigheter som till övervägande del brukas av skattefinansierad verksamhet och som är specifikt anpassade för samhällsservice med betydande inslag av stöd, trygghet och omsorg.

Moderna, hållbara och tillgängliga omsorgsfastigheter för de yngsta till de äldsta.

Klimatneutral social infrastruktur
Klimat
Vi arbetar intensivt för att minimera vår verksamhets klimatpåverkan. För miljön är det bästa huset det som aldrig byggs, men givet Sveriges demografiska utmaningar är det dock inte ett alternativ. Det näst bästa för miljön är att säkerställa att vi gör allt vi kan för att bygga och förvalta hållbart.
Socialt
Vi uppför hållbara, livskraftiga och kvalitativa omsorgsfastigheter och stadsmiljöer. Det handlar om fastigheterna, om utformning, om uppförande, om funktioner och förvaltning. Men det handlar också om hur fastigheterna interagerar med andra samhällsfastigheter och funktioner.
Styrning
Uppföljning och transparens är viktiga verktyg för att prioritera och utforma vägen till våra högt ställda mål. Vi följer löpande upp våra insatser för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning, såväl på kort som lång sikt. Vår ambition är att vara ledande i branschens klimatomställning.

Våra kompetensområden

Verksamheten bedrivs inom tre kompetensområden

Vårdbostäder

Med mångårig erfarenhet och expertis inom utveckling av vård- och omsorgsboenden, skapar vi rum för landets främsta äldreomsorg. Sverige har ett akut behov av att tillföras moderna, trygga och hållbara vårdboenden. Vi gör vad vi kan för att bidra.
Läs mer om Vårdbostäder

Gruppbostäder

Vi har utvecklat gruppbostäder sedan 2010, och har därmed en mycket gedigen kunskap om hur ett modernt, tryggt och hemtrevligt boende bör utformas. Genom att förstå de boendes utmaningar i vardagen kan fastigheten tillföras funktioner och lösningar som bidrar, underlättar och skyddar, utan att för den sakens skull upplevas som institutionellt.
Läs mer om Gruppbostäder

Skolfastigheter

Vi på Sehlhall lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra skolor, lära av de senaste forskningsrönen och ta till oss viktiga erfarenheter från pedagoger, föräldrar och barn, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra skolor, den första länken i vårt lands sociala infrastruktur. 
Läs mer om Skolfastigheter
Aktuellt hos Sehlhall

Sehlhall i unikt samarbete 
– byggnader inom Equmeniakyrkan kan komma att bli omsorgsfastigheter

Stockholm,
2023-03-06
Många av Equmeniakyrkans församlingar ökar samarbeten med varandra. Som en följd av detta friställs kyrkofastigheter runt om i Sverige. Att kunna göra om dessa till välbehövliga omsorgsfastigheter så som gruppbostäder, skolor och vårdboenden, är något som ligger i linje med Equmeniakyrkans syfte och värdegrund. Sehlhall och Equmeniakyrkans fastighetsbolag Derbo startar nu ett gemensamt bolag för att realisera ambitioner.

Equmeniakyrkan bildades då Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan valde att gå samman. Idag har kyrkosamfundet ca 600 församlingar och   60 000 medlemmar över hela Sverige.

– Ökad samverkan och effektivisering resulterar i att flera av samfundens kyrkolokaler inte längre nyttjas för urspungsverksamheten. Att få bevara samfundets tillgångar och samtidigt använda dessa för viktiga samhällsändamål känns givetvis väldigt bra. Sverige har ett akut behov av social infrastruktur, ett område som Equmeniakyrkan redan arbetar med och ser som en viktig del att fortsätta utveckla. Tillsammans med Sehlhall kan vi här tillskapa samhällsnyttiga och välbehövliga omsorgsfastigheter, säger Mica Fischerström, fastighetschef vid Equmeniakyrkan.

– Detta är verkligen ett unikt samarbete där två relativt sett olika aktörer krokar arm för att svara upp mot ett akut samhällsbehov. Tanken är att vi tillsammans identifierar aktuella projekt som Sehlhall sedan utvecklar i samråd med Equmeniakyrkan. Långsiktigt skall dessa omsorgsfastigheter ägas och förvaltas av det gemensamt ägda bolaget, säger Dan T. Sehlberg, vd för Sehlhall.

Document icon
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79
Mail. linus@sehlhall.se
Läs fler nyheter från Sehlhall
Övriga nyheter
Small news image

Sehlhall bygger nytt vårdboende i centrala Nynäshamn

Stockholm,
2023-02-15
Boendet om femtio platser får bland annat en stor takterrass med sjöutsikt samt en uppvärmd vinterträdgård. Hyresgäst blir Vardaga som nyligen vann kommunens upphandling. Sehlhall planerar även för ett gruppboende på fastigheten. Byggstart beräknas ske under det fjärde kvartalet i år med inflyttning hösten 2025.
Small news image

Unikt inredningskoncept ger hemlikt lyft för miljön i den svenska äldreomsorgen

Stockholm,
2023-01-11
Sehlhall lanserar nu ett unikt koncept för design och inredning av nya äldreboenden – välfärdens nya hem. Grundtanken är att miljön ska göras mer hemlik, trivsam och attraktiv för både boende, personal och besökare. Samtidigt ska förändringarna inte kosta mer än ett standardutförande.
Small news image

Sehlhall förvärvar Gammeluddshemmet – En unik plats för äldreomsorg.

Stockholm,
2022-08-31
Sehlhall förvärvar fastigheten Lännersta 11:162 i Nacka, endast 13 kilometer från Stockholms city. På historiska Gammeludden har det bedrivits omsorg i över 29 år. Här planerar nu Sehlhall för äldreomsorg i en unik miljö, utgående från konceptet Seniorkvarter, bland annat innebärande en kombination av vårdboende och trygghetsboende. Fastigheten, med en area om 42.000 kvadratmeter, har en antagen men överklagad detaljplan
Small news image

Chefer i äldreomsorgen larmar
 om gamla arbetsplatser i dåligt skick.

Stockholm,
2022-08-16
Drygt en tredjedel av verksamhetscheferna i äldreomsorgen gör bedömningen att den egna arbetsplatsen inte är i gott skick, och nära hälften anser att klimat och ventilation inte fungerar tillfredsställande i de byggnader där omsorgen bedrivs. Det visar en ny undersökning från Novus som gjorts på uppdrag av fastighetsbolaget Sehlhall.
Small news image

Sehlhall förvärvar fastighet på Gotland - utvecklar gruppboende

Stockholm,
2022-06-20
Sehlhall förvärvar fastigheten Othem Ejdern 6 i Slite på Gotland. Fastigheten ligger på Storgatan 64, i ett lugnt bostadsområde, 200 meter från havsbadet, med närhet till handel, service och kommunikationer. På fastigheten ämnar Sehlhall utveckla ett gruppboende åt omsorgsbolaget Adela LSS.
Redo att bygga vidare
Sehlhall foku­serar på att förstärka landets sociala infrastruktur. Orsaken är enkel, vårt samhälle står inför stora demografiska utmaningar.

Inom fem år behövs ytterligare 2 000 för­ och grundskolor samt 700 äldreboenden. Samtidigt har många kommuner en pressad ekonomi och begränsade resur­ser. Ett nära samarbete mellan kommun och privata aktörer är avgörande för att trygga välfärden. Sehlhall representerar en del av lös­ningen och vi arbetar dagligen med att realisera inspirerande, stilsäkra och hållbara förskolor, vård­ och gruppboenden runt om i landet.
Dan T. Sehlberg, VD
Dan T. Sehlbergs senaste blogginlägg här!
Intervju i podcasten "Hela kedjan"
FV-EXPERT: SAMHÄLLSFASTIGHETER
Hög tid att höja lägstanivån rejält