Fastigheter

Våra omsorgsfastigheter

Verksamheten bedrivs inom fyra kompetensområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga kompetensområden tillför vi kunskap, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.
Projektsidor

Ett vård och omsorgsboende är i första hand till för de boende, och skall på alla sätt främja deras hälsa, trygghet och välmående. Fastighetens utformning skall värna om de boendes integritet men samtidigt motverka isolering. Den skall inbjuda till samkväm och gemenskap, men också erbjuda harmoniska rum för ro och avskildhet.

I andra hand är ett vård-och omsorgsboende en arbetsplats, och här kan fastighetens funktion och design bidra till att skapa en inspirerande och optimal arbetsmiljö, motverka arbetsskador, frigöra tid att vara tillsammans med de boende och även inbjuda till samverkan mellan avdelningar och verksamheter. Slutligen är ett vård och omsorgsboende en plats att besöka. Fastigheten skall vara ljus, luftig och inbjuda till kvalitativa möten med nära och kära. En plats att återvända till. Att må bra i.

Vård och omsorgsfastigheter
V
G
S
Björkeby
Järfälla
V
G
S
Erika 4
Fagersta
V
G
S
Främby
Falun
V
G
S
Gammeluddshemmet
Nacka
V
G
S
Hammarby-Smedby
Upplands Väsby
V
G
S
Hälsovården 2
Nyköping
V
G
S
Kista Gård 1 & 2
Stockholm
V
G
S
Mispeln 2
Ystad
V
G
S
Modellfabriken
Eskilstuna
V
G
S
Närlunda
Ekerö
V
G
S
Öreslandet
Täby
V
G
S
Öreslandet 2
Täby
”Först och främst vill jag tacka Sehlhall för ett bra samarbete genom hela processen. Fastigheten känns gedigen och håller en mycket hög kvalitet och slutresultatet överträffade verkligen vår förväntan. Vi ser nu fram emot att starta igång verksamheten och hoppas på fler samarbeten i framtiden.”
Karin Grist, Projektledare Ambea tillväxt

”Lokalerna är helt fantastiska och väl anpassade in i minsta detalj för vår verksamhet. Jag känner stor stolthet att ha fått förtroendet att förvalta denna pärla tillsammans med mina medarbetare.”
Veronica Larsson, Enhetschef & Sjuksköterska, Nytida