Fastigheter

Våra omsorgsfastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra kompetensområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga kompetensområden tillför vi kunskap, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.
Projektsidor

Våra barn vistas ofta i skolan fler timmar än vad vuxna tillbringar på jobbet. Den fysiska miljön har därför en mycket stor betydelse för barnens utveckling, hälsa och lärande.

Den fysiska utformningen av skolor har stor inverkan på viktiga faktorer som trygghet, fysisk hälsa, psykisk hälsa och hur skolan kan bidra till samhället genom att lösa samhällsbehov
Med erfarenhet av att driva skolprojekt och samarbete med skolarkitekter, forskare och organisationer säkerställer vi  att viktig forskning tas till vara och styr skolprojekt så att fokus ligger på verksamhetens behov och utmaningar.

Tillsammans med kommunen kan vi i ett tidigt skede kartlägga de lokala behoven, då ökar vi möjligheterna att tillföra lokalsamhället ytterligare mervärde. Det handlar i slutändan om att skapa största möjliga samhällsnytta utifrån begränsade resurser.

Sehlhall är stora nog att ha erfarenhet och genomförandekraft, samtidigt som vi har den mindre organisationens effektivitet och närhet till kunden.

”Först och främst vill jag tacka Sehlhall för ett bra samarbete genom hela processen. Fastigheten känns gedigen och håller en mycket hög kvalitet och slutresultatet överträffade verkligen vår förväntan. Vi ser nu fram emot att starta igång verksamheten och hoppas på fler samarbeten i framtiden.”
Karin Grist, Projektledare Ambea tillväxt

”Lokalerna är helt fantastiska och väl anpassade in i minsta detalj för vår verksamhet. Jag känner stor stolthet att ha fått förtroendet att förvalta denna pärla tillsammans med mina medarbetare.”
Veronica Larsson, Enhetschef & Sjuksköterska, Nytida