Fastigheter

Våra omsorgsfastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra kompetensområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga kompetensområden tillför vi kunskap, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.
Alla fastigheter
Vård och omsorgsboende
Gruppbostäder
Förskolor och skolor

Våra barn vistas ofta i förskolan fler timmar än vad vuxna tillbringar på jobbet. Den fysiska miljön har därför en mycket stor betydelse för barnens utveckling, hälsa och lärande.

Medarbetarnas hälsa, välmående och pedagogiska förutsättningar påverkas också i hög grad av den fysiska miljön, ofta kallad ”den tredje pedagogen”, efter lärarna och barnen. Om miljön upplevs harmonisk mår vi bra och känner stimulans, vilket ökar vår koncentrationsförmåga och inlärning. Komplexitet, helhet och rumslighet är viktiga faktorer för hur vi påverkas av vår miljö. Vi på Sehlhall har mångårig erfarenhet av att utveckla och förvalta välfungerande skolmiljöer.

”Först och främst vill jag tacka Sehlhall för ett bra samarbete genom hela processen. Fastigheten känns gedigen och håller en mycket hög kvalitet och slutresultatet överträffade verkligen vår förväntan. Vi ser nu fram emot att starta igång verksamheten och hoppas på fler samarbeten i framtiden.”
Karin Grist, Projektledare Ambea tillväxt

”Lokalerna är helt fantastiska och väl anpassade in i minsta detalj för vår verksamhet. Jag känner stor stolthet att ha fått förtroendet att förvalta denna pärla tillsammans med mina medarbetare.”
Veronica Larsson, Enhetschef & Sjuksköterska, Nytida